top of page

Algemene voorwaarden

Via www.estherhelpt.nl bereikbaar middels online formulier.

Per mail bereikbaar via esther@estherhelpt.nl

Telefonisch bereikbaar via 06-20848191, werkdagelijks tussen 15.00 en 20.00 uur.

Antwoord binnen 48 uur.

EstherHelpt! volgt de privacywetgeving van de AVG.

In onderling overleg wordt bepaald op welk (vast) moment de dienstverlening van EstherHelpt! plaatsvindt. 
Indien daarvan moet worden afgeweken, geschiedt dat ook in onderling overleg.

De tarieven voor de dienstverlening van EstherHelpt! zijn bindend en dienen binnen een week na afronding van het traject te worden voldaan op NL86INGB0008999684 ten name van EstherHelpt!

De genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Indien er voor een mini-abonnement of IkLeerLeren wordt gekozen, verbindt men zich voor de duur van dat traject. Bij het afnemen van losse uren hulpverlening wordt maandelijks een factuur per mail verstuurd naar de afnemer.

bottom of page