top of page

TARIEVEN

BerbervdKooifotografie_0672_2-ShootEsthervanDokkumburg.jpg

 

REKENONDERSTEUNING

 

Om effectief rekenondersteuning te kunnen bieden zijn minimaal vijf momenten van een uur nodig.

 

Er wordt € 275,- voor dit mini-abonnement gerekend.

 

Hiervoor ontvangt je kind vijf keer een uur 
ondersteuning en ontvang je als ouder rapportage over het verloop ervan.

 

Indien verlenging van de hulp via EstherHelpt! gewenst is, kan dat tegen een uurprijs van € 50,-.

 

Naast het uur begeleiding is ook de voor- en nabereiding in de prijs verdisconteerd maar is er geen rapportage naar de ouders toe.

 

Uiteraard kan ook worden gekozen voor een nieuw mini-abonnement. Hiervoor wordt dan €200 gerekend.

 

HULP BIJ FAALANGST

 

Indien jouw kind last heeft van faalangst en hiervoor ondersteuning kan gebruiken,

kan worden gekozen voor een mini-abonnement (zie rekenondersteuning) of voor losse uren à € 50,-.

 

Ook hier gaat het om maatwerk.

Faalangst-bij-tieners.jpg
20191121_142718-scaled.jpg

 

"IK LEER LEREN"

 

De training Ik Leer Leren is bedoeld voor leerlingen van groep 7-8 en brugklassers van het voortgezet onderwijs.

 

Het bestaat uit vijf bijeenkomsten met steeds een ander thema.

 

Een individueel traject van anderhalf uur per bijeenkomst kost € 275,- en is inclusief het werkboek.

 

BEELDDENKEN

 

Om uit te zoeken of er sprake is van (latent) beelddenken is een Individueel Onderwijskundig Onderzoek (I.O.O.) nodig. Dat duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer drie uur.

 

De prijs voor dit onderzoek, waarbij intake,
uitgebreide rapportage en een nagesprek zijn inbegrepen, bedraagt € 475,-

Indien er vervolgstappen nodig zijn om te leren beter met beelddenken uit de voeten te kunnen, kan dit door losse uren hulp te reserveren.

Een andere mogelijkheid is om een minder uitgebreid onderzoek uit te voeren, dat ongeveer anderhalf
uur zal duren. Echter: op basis van deze variant mag ik geen diagnose stellen en zal er ook geen uitgebreide rapportage plaatsvinden. Uiteraard is er wel altijd een intake.

 

De korte variant geeft mij wel een beeld van wat er aan de hand is. Dit onderzoek kost € 225,- en er kan aan de hand daarvan ook volgens uurtarief hulp worden geboden.

shutterstock_375129304.png

 

SAMENWERKING VAN DE OGEN

 

Onderzoek naar de samenwerking van de ogen:

45 minuten à €50.

Mocht blijken dat er verdere hulp nodig is, kan hiervoor een mini-abonnement worden afgesloten van vijf afspraken van ieder 45 minuten. De kosten bedragen 275 euro en de 50 euro voor het onderzoek naar de status van de oogsamenwerking vervalt dan.

Het mini-abonnement is inclusief intake en rapportage.

bottom of page